Klub STEFAN Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

 


TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

Poniedziałek

Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Mityng AA grupy Piotr                               17.15 – 19.15
Nauka języka angielskiego (grupa I)          18.30 – 20.30

Wtorek
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Konsultacje psychologiczne                      15.00 – 17.00
Grupa wsparcia dla członków rodzin          17.00 – 19.00
Grupa radzenia sobie z agresją i złością   17.00 – 20.00
Gimnastyka rekreacyjna                             19.00 – 20.00

 

Środa
Mityng AA grupy Wiosna                           11.00 – 13.00
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00

Nauka języka angielskiego (grupa II)          18.00 – 20.00
Zebranie klubowe (pierwsza środa mies.)   19.30 – 21.00
Kolacja klubowa (trzecia środa miesiąca)  19.00 – 21.00
Dzień klubowy (pozostałe środy)                18.00 – 21.00

Czwartek
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Mityng Al-Anon                                         17.00 – 19.00
Trening zastępowania agresji                    19.00 – 21.00

Piątek
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Konsultacje psychologiczne                      15.00 – 17.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych    17.00 – 19.00
Nauka tańca towarzyskiego                        19.00 – 20.30

Sobota
Punkt pierwszego kontaktu                         16.00 – 21.00

 

O Nas

 
 

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich kontynuuje działalność bielańskiego klubu abstynenckiego STEFAN, który jest obecnie podstawowym składnikiem Stowarzyszenia. Klub powstał 1 lutego 1984 r. przy Poradni Odwykowej, mieszczącej się na Bielanach przy ul. Stefana Żeromskiego 55/67. Swoja nazwę przyjął od imienia patrona ulicy, na której się znajduje. Pomysłodawcą powołania klubu przy Poradni była psycholog Bożena Kośnik, pomysł przejął i wprowadził w życie psychoterapeuta Włodzimierz Truszewski a  prezesem klubu został Janusz Chmielewski

Pierwszą siedzibą klubu była piwnica w budynku, na którego parterze znajdowała się Poradnia Odwykowa. Mimo trudnych warunków bytowania, członków klubu przybywało. Ludzi łączyły wspólne problemy i idea wzajemnej pomocy i wsparcia, jakie daje przebywanie w grupie.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Poradnia Odwykowa otrzymała obszerniejsze pomieszczenia w przychodni zdrowia przy ul. Jana Kochanowskiego 19. Klubowi groziła likwidacja. Jednak dzięki aktywnej postawie liderów klubu i pomocy władz Gminy Bielany, klub i jego siedzibę udało się uratować. W piętnastym roku działalności klub wyszedł z „podziemia” i przeniósł się do lokalu na parterze tego samego budynku. W lokalu tym mieściła się wcześniej Poradnia Odwykowa a potem prywatna firma, która zostawiła pomieszczenie w opłakanym stanie. Lokal wymagał generalnego remontu i przystosowania do działalności klubowej. Prace adaptacyjne trwały kilka miesięcy i zostały w całości wykonane przez klubowych fachowców. Zakup niezbędnych materiałów sfinansowała Gmina Bielany.

Jesienią 1999 r. zespół ludzki i siedziba klubu stały się zalążkiem utworzonego wówczas Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich. Trudu opracowania statutu Stowarzyszenia, zarejestrowania w Sądzie Gospodarczym i wypromowania tej samodzielnej i samorządnej organizacji, współpracującej z Poradnią Odwykową i OPS, podjęły się koleżanki Alicja Lesiuk i Joanna Zielińska. Zostały też pierwszą Prezes i V-prezes powołanego Stowarzyszenia. W swojej działalności były wspierane przez Zarząd Gminy Bielany. W oparciu o opracowany wówczas statut i formułę organizacyjną, Stowarzyszenie działa do dnia dzisiejszego. Klub STEFAN, będący ważną częścią struktury Stowarzyszenia, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13-21 a w soboty od 16-ej do 21-ej. Bywalcy klubu spędzają tu czas wolny wśród ludzi, którzy mają takie same problemy jak oni. Wiedzą, że tu zostaną zrozumiani a nie odtrąceni. Miłą atmosferę mogą tu zastać i pomoc otrzymać nie tylko członkowie klubu, lecz i wszyscy zmagający się z nałogiem lub doznający przemocy.

W ofercie klubu znajdują się obecnie:

 • Punkt pierwszego kontaktu, działający w czasie otwarcia klubu.

 • Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.

 • Grupa wsparcia dla członków rodzin dysfunkcyjnych.

 • Grupa wsparcia - trening zastępowania agresji.

 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

 • Mityngi AA.

 • Mityngi Al-Anon.

 • Kurs języka angielskiego dla członków.

 • Filmowy klub dyskusyjny.

 • Kółko miłośników teatru.

 • Kurs nauki tańca towarzyskiego.

 • Kolacje klubowe dla członków.

 • Zbiór biblioteczny.

Ponadto organizowane są okazjonalne imprezy integracyjne, rocznicowe, wyjazdy na zloty abstynenckie, grzyby itp. Raz w miesiącu ma miejsce zebranie wszystkich członków klubu. Na nim omawiane są wszystkie sprawy nurtujące członków klubu, oceniane działania dokonane i ustalane poczynania przyszłościowe.

W 2009 roku znaczącą imprezą integracyjną były jubileuszowe uroczystości 25-lecia klubu STEFAN. Patronat nad obchodami objął Zbigniew Dubiel, Burmistrz Dzielnicy Bielany. Obchody odbyły się w dniu 7 lutego 2009 r. w gimnazjum nr 73 przy ul. Conrada 6 i zgromadziły ponad 300 osób z całego kraju. Pokazały rosnącą atrakcyjność i siłę ruchu abstynenckiego. Stały się żywym przykładem zdrowego stylu życia i świetnej zabawy bez alkoholu. Zwieńczeniem ćwierćwiecza działalności klubu dla społeczności Żoliborza i Bielan. Oczywistym dowodem, że pomagając innym pomagasz sobie.

W ciągu ostatnich miesięcy (I kw. 2009 r.) Zarząd Stowarzyszenia podjął działania, mające na celu szersze otwarcie w stronę społeczności lokalnej. W tym celu powoływany jest Klub Integracji Społecznej, którego zadaniem ma być współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi Żoliborza i Bielan.
 

 
 
  Masz problem?
Pijesz za dużo?
Ktoś pije a ty cierpisz?
Jesteś ofiarą przemocy?
Chcesz pomagać innym?
PRZYJDŹ DO NAS!
alkoholizm