Klub STEFAN Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

 


TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ

Poniedziałek

Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Mityng AA grupy Piotr                               17.15 – 19.15
Nauka języka angielskiego (grupa I)          18.30 – 20.30

Wtorek
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Konsultacje psychologiczne                      15.00 – 17.00
Grupa wsparcia dla członków rodzin          17.00 – 19.00
Grupa radzenia sobie z agresją i złością   17.00 – 20.00
Gimnastyka rekreacyjna                             19.00 – 20.00

 

Środa
Mityng AA grupy Wiosna                           11.00 – 13.00
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00

Nauka języka angielskiego (grupa II)          18.00 – 20.00
Zebranie klubowe (pierwsza środa mies.)   19.30 – 21.00
Kolacja klubowa (trzecia środa miesiąca)  19.00 – 21.00
Dzień klubowy (pozostałe środy)                18.00 – 21.00

Czwartek
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Mityng Al-Anon                                         17.00 – 19.00
Trening zastępowania agresji                    19.00 – 21.00

Piątek
Punkt pierwszego kontaktu                         13.00 – 21.00
Konsultacje psychologiczne                      15.00 – 17.00
Grupa wsparcia dla osób uzależnionych    17.00 – 19.00
Nauka tańca towarzyskiego                        19.00 – 20.30

Sobota
Punkt pierwszego kontaktu                         16.00 – 21.00

 

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich powstało w drugiej połowie 1999 r. i 19 października tegoż roku zostało zarejestrowane w VII Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. Obecnie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000063946. Działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989 r. (Dz. U. 20 poz. 104) i stosuje się do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) Działania Stowarzyszenia są kontynuacją działalności Klubu Rodzin Abstynenckich STEFAN, który od 1 lutego 1984 r. działał na Bielanach w ramach Warszawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego.

CELE STOWARZYSZENIA

Cel działalności Stowarzyszenia określa Statut, którego § 9stanowi, że:

„Celem Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich jest:

 • dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego stylu życia poprzez osobistą abstynencję od alkoholu,

 • doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia,

 • niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy i środowisku,

 • niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu,

 • prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych i propagowanie idei trzeźwości.”

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • Prezes –Anna Kukieła,

 • V-prezes –Zbigniew Zieliński,

 • Sekretarz –Anna Krawczyk,

 • Skarbnik –Artur Zarębski,

 • Członek Zarządu –Jerzy Kropielnicki.

CZY WIESZ, ŻE:

 • Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, postępującą i śmiertelną.

 • Alkoholizm jest przyczyną wielu chorób: układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, wątroby, cukrzycy, choroby wrzodowej itp.

 • Podstawowym objawem alkoholizmu jest utrata kontroli nad piciem a w końcu i nad swoim życiem.

 • Mechanizm iluzji i zaprzeczeń, jakim posługuje się alkoholik nie pozwala rozpocząć leczenia samemu.

 • Stereotypy panujące w społeczeństwie nie pozwalają dotrzeć do czynnego alkoholika.

 • Czynny alkoholik zakłóca życie swojej rodziny, przyczynia się do współuzależnienia najbliższych: żony, dzieci, rodziców, znajomych.

 • Czynny alkoholik krzywdzi swoją rodzinę.

PAMIĘTAJ, ŻE:

 • Nie jesteś odpowiedzialny za picie swoich najbliższych.

 • Nie musisz zgadać się na bycie ofiarą agresji i przemocy.

 • Psychiczne znęcanie się nad domownikiem jest też przemocą.

 • Nie masz wpływu na to, w jakim świecie przyszło Ci żyć, ale to nie oznacza, że nie możesz nauczyć się radzić sobie ze swoimi problemami.

 
 
 
  Masz problem?
Pijesz za dużo?
Ktoś pije a ty cierpisz?
Jesteś ofiarą przemocy?
Chcesz pomagać innym?
PRZYJDŹ DO NAS!
alkoholizm

Copyright © 2009  Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich